Ahlakla İlgili Bir Ayet Bulup Defterinize Yazınız. - Bilgi Yazarı

Ahlakla İlgili Bir Ayet Bulup Defterinize Yazınız.


Ahlakla İlgili Bir Ayet Yazar mısınız

Kuran’da ahlaki ilkelerle ilgili belki de onlarca ayet bulunmaktadır. Örnek ayetler;

“İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.” (Fussilet Suresi, 34. ayet)

“Rahman’ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, “selâm!” der (geçer)ler.” (Furkan Suresi, 63. ayet)