Atatürk’ün Laiklikle İlgili İki Sözünü Bularak Defterinize Yazınız. - Bilgi Yazarı

Atatürk’ün Laiklikle İlgili İki Sözünü Bularak Defterinize Yazınız.


Atatürk’ün Laiklikle İlgili İki Sözünü Yazar mısınız

Laiklik kısa anlamda, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Atatürk’in laiklikle ilgili iki sözü şöyledir;

“Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir. Laikliği dinsizlikle karıştırmak isteyenler, İlerleme ve canlığın düşmanları ile gözlerinden perde kalkmamış doğu kavimlerinin fanatiklerinden başka kimse olamaz.”

“Softa sınıfının din simsarlığına izin verilmemelidir. Dinden maddi menfaat temin edenler. İğrenç kimselerdir. İşte bu duruma karsıyız ve buna müsaade etmiyoruz.”