Başkalarının Kusur ve Eksiklerini Araştırma Nedir? - Bilgi Yazarı

Başkalarının Kusur ve Eksiklerini Araştırma Nedir?


Rab Kavramının Anlamı Nedir? Kısaca Bilgi Veriniz.

Başkalarının kusur ve eksiklerini araştırmaya TECESSÜS denir.

Tecessüs, bir kimsenin öğrenilmesini istemediği özel durumunu merak etme, araştırıp soruşturma anlamında ahlâk terimi. Sözlükte “araştırmak, dikkatle bakmak” anlamındaki cess kökünden türeyen tecessüs “gözetlemek, bir haberi araştırmak, iyice öğrenmek” demektir.