Biyoçeşitliliği Tehdit Eden Faktörlerden Üç Tane Yazınız - Bilgi Yazarı

Biyoçeşitliliği Tehdit Eden Faktörlerden Üç Tane Yazınız


Biyoçeşitliliği Tehdit Eden Faktörlerden Üç Tanesini Yazar mısınız

Biyoçeşitlilik, bir ekosistem, biyom veya tüm Dünya’da bulunan yaşam formlarının çeşitliliğidir. Biyoçwşitliliği tehdit eden birçok faktör vardır. Bunlara verebileceğimiz üç örnek şöyledir;

Çevre kirliliği,
Ormanların tahrip edilmesi,
Hızlı nüfus artışı.