Biyolojik Çeşitliliğin Ne Olduğunu Araştırınız - Bilgi Yazarı

Biyolojik Çeşitliliğin Ne Olduğunu Araştırınız


Biyolojik Çeşitliliğin Nedir Kısaca

Aşağıda biyolojik çeşitliliğin ne olduğuna dair kısa bir yazı yer almaktadır;

Belirli bir alan, çevre veya tüm dünya üzerindeki canlıların genetik, taksonomik ve ekosistem çeşitliliği.
İnsanların yaşamlarını sürdürebilmesi için yaşadıkları çevrede, temiz su ve havanın, verimli toprakların, besinlerin ve diğer gereksinimlerinin karşılandığı, kullanacağı çeşitli maddelerin bulunması gerekir. Yaşam için gerekli madde ve koşullar, çevrenin abiyotik etkenleri ile bakteri, protista, mantar, bitki ve hayvanlar tarafından sağlanır. Bu canlıların tamamına biyo-çeşitlilik denir.