Gıybet, İftira, Kibir, Haset Ve Su-i Zan Kavramlarının Anlamlarını Araştırıp Öğreniniz. - Bilgi Yazarı

Gıybet, İftira, Kibir, Haset Ve Su-i Zan Kavramlarının Anlamlarını Araştırıp Öğreniniz.


Gıybet, İftira, Kibir, Haset Ve Su-i Zan Kavramlarının Anlamları Nedir Kısaca

Gıybet, iftira, kibir, haset ve su-i zan dinimizin yasakladığı ahlaki özelliklerdendir.

Gıybet: Sözlükte “uzaklaşmak, gözden kaybolmak, gizli kalmak” gibi anlamlara gelen “gayb” kökünden türeyen gıybet, dinî bir kavram olarak, bir kimseden, gıyabında hoşlanmadığı sözlerle bahsetmek demektir.

İftira: Sözlükte “yalan söylemek, uydurmak, asılsız isnatta bulunmak gibi” anlamlara gelen iftira, ahlâk terimi olarak bir kimseye işlemediği bir suçu isnat etmek demektir.

Kibir: Sözlükte “büyüklük ve büyüklenme” anlamına gelen kibir bir ahlâkî kavram olarak, kendini büyük görme, büyüklenme, başkalarını küçük görme demektir.

Haset: Türkçe’de “çekememezlik” anlamına gelen hased kelimesi bir ahlâk terimi olarak kişinin, başkalarının sahip bulunduğu maddî ve manevî imkânlarının elinden çıkmasını veya o imkânların kendisine geçmesini istemesi anlamına gelir.

Su-i Zan: Bir kimsenin kesin bilgisi olmamakla birlikte başka biri hakkında  kötü düşünce ve kanaate sahip olmasına verilen addır.

Bu yazı için 1 yorum yapıldı: