Halkın Kendi Kendini Yönetme Yetkisine Sahip Olması Ne Demektir


Halkın Kendi Kendini Yönetme Yetkisine Sahip Olması Ne Anlama Gelir

Halkın kendi kendini yönetme yetkisine sahip olmasına MİLLİ EGEMENLİK adı verilmektedir. Milli egemenlikte, egemenlik, yani devleti kurma, yöneten en üstün gücü, kişilere veya belli zümrelere değil, doğrudan doğruya millete aittir. Ülkemizde de milli egemenlik anlayışı söz konusudur.