Halkın Kendi Kendini Yönettiği Yönetim Biçimine Nedir


Halkın kendi kendini yönettiği yönetim biçimine ne denir? kısaca

Halkın kendi kendini yönettiği yönetim biçimine Cumhuriyet adı verilmektedir. Cumhuriyet, ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimidir. Bu yönetim biçiminde halk yönetimde söz sahibidir.