Hz. Muhammed’in Hoşgörüsüyle İlgili Bir Örnek Olay Öğrenip Defterinize Not Ediniz. - Bilgi Yazarı

Hz. Muhammed’in Hoşgörüsüyle İlgili Bir Örnek Olay Öğrenip Defterinize Not Ediniz.


Hz. Muhammed’in Hoşgörüsüyle İlgili Bir Örnek Olay Yazınız

Peygamberimiz, 630 yılında Mekke’yi fethetmişti. Yıllarca kendisine ve Müslümanara eziyet eden, her türlü kötülüğü yapan ve doğup büyüdükleri şehirden göç etmek zorunda bırakan Mekkeliler, şimdi endişeli bir şekilde beklemeye başlamışlardı. Hz. Muhammed, acaba onlara nasıl bir ceza verecekti?

Peygamberimiz Mekkelilere şöyle seslendi: “Ey Mekkeliler! Ne dersiniz? Şimdi size ne yapacağımızı sanıyorsunuz?” Mekkeliler:

“İyilik umuyoruz. Sen asil bir kardeş ve asil bir kardeş oğlusun.” dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu:

“Ben de size kardeşim Yusuf’un dediği gibi ‘Bugün size geçmişten dolayı azarlama yok .’ (Yusuf suresi, 92. ayet.) diyorum. Haydi gidiniz. Hepiniz serbestsiniz.” (İbn-i Hişam, Siretün Nebeviyye, C 4, s.54.)