Kıyamet, Ba’s, Hesap, Mizan ve Sırat Kavramlarının Anlamı - Bilgi Yazarı

Kıyamet, Ba’s, Hesap, Mizan ve Sırat Kavramlarının Anlamı


Kıyamet, Ba’s, Hesap, Mizan ve Sırat Kavramlarının Anlamı Nedir

Kıyamet: Kalkmak, dikilmek, ayaklanmak, doğrulmak ve dirilmek. İslam inancında, evrenin düzeninin bozulması, her şeyin altüst olarak yok olması ile ölen tüm insanların yeniden dirilerek ayağa kalkması olayını dile getirir.
Ba’s, öldükten sonra tekrar diriliş, kabir aleminden mahşere çıkış demektir.
Hesap: Kişinin dünyada yaptığı amellerden sorgulanmasıdır.
Mizan, ölümden sonra mahşerde hesap görüldükten sonra herkesin amellerinin tartılacağı ilahi adalet terazisidir.
Sırat, cehennem üzerinde bulunan bir yol veya köprüdür.