Namazda Ayaktayken Kurandan Bir Bölüm Okumaya Ne Denir


Namazda ayaktayken kurandan bir bölüm okumaya ne ad verilir

Namazda ayakta iken kurandan bir bölüm okumaya Kırâat adı verilir. Kıraat, namazın altı farzından biridir. Namazda kıraat, ayakta iken Kur`an-ı Kerîm`den bir veya birden fazla âyet okumaktır. İmam Azam’a göre kıraat iki veya daha çok kelimeli olmalıdır. Tek kelimeli ayetle kıraat gerçekleşmiş olmaz.