Son Haberler

“Temizlik imanın yarısıdır” sözü kime aittir?

“Temizlik imanın yarısıdır” sözünü kim söylemiştir kısaca Bu söz alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’e aittir. Peygamber Efendimiz bu hadisiyle temizliğin önemine vurgu yapmıştır. Müslüman, bedeniyle, düşünceleriyle, kısacası her yönüyle temiz olmalıdır. İslam dini, temizliğe o kadar çok önem verirki temizlik ile iman birbirini tamamlayan iki unsur olarak tanımlanır. Bu nedenle temizliğimize çok dikkat etmeliyiz. Devamını Oku »

Mekkeden medineye hicret eden Müslümanlara yardım edenlere ne denir

Mekkeden medineye hicret eden müslümanlara yardım edenlere ne ad verilir Peygamberimiz ve beraberindeki Müslümanlar Medine’ye hicret etmişlerdir. Medineliler onlara kucaklarını açmış ve her türlü yardımda bulunmuşlardır. Hicret edenlere, yardım edenlere ensar adı verilmektedir. Medineliler kadar cömert ve yardımseverdikiler mallarını ve yurtlarını paylaşmanın yanında eşleri çok olan eşi olmayan muhacire veriyordu. Devamını Oku »

“Kalkınmanın tek ilacı üretimdir” sözününün anlamı nedir?

“Kalkınmanın tek ilacı üretimdir” sözününün kısaca anlamını yazınız Kalkınma, bir ülkenin ekonomik ve sosyokültürel olarak durumunun düzelmesi anlamına gelir. Üretim yapılmadan ülkenin kalkınması imkansızdır. Çünkü, üretim yapamayan ülkeler başka ülkelere bağlı olurlar. Üretemedikleri malları üreten ülkelerden ithal ederler. Bu da parasının başka devletlere gitmesi anlamına gelir. Üreten ülkeler ise parasını başka ülkelere kaptırmadığından ekonomisi güçlenir ve kalkınması daha kolay olur. Devamını Oku »

Mekkeden medineye hicret eden müslümanlara ne denir?

Mekkeden medineye hicret eden müslümanlara ne ad verilir Müslümanlar, Mekkede İslam’ı yaşayamaz duruma gelmişlerdi. Müşriklerin zulümlere ve eziyetlerine daha fazla dayanamayan Müslümanlar Peygamberimizin izni ile Medine’ye hicret etmişlerd. Medine’ye hicret eden Müslümanlara Muhacir adı verilmektedir. Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali gibi sahabelerde muhacirler arasındadırlar. Devamını Oku »

Allah’ın eşi ve benzeri olmaması ne anlama gelir

Allah’ın eşi ve benzeri olmaması sözü ne anlama gelir kısaca yazınız Bu söz Allah’ın bir olduğu anlamına gelir. Allah tektir, bir benzeri yoktur, O’nun yarduımcısı, ortağı ve onun gücünde hiçbir varlık yoktur. Bu söz ile bunu anlayabiliriz. Tevhid, inancına göre Allah birdir, eşi ve benzeri yoktur. Eğer bir olmasaydı yani birden fazla yaratıcı olsaydı kainatın dengesi bozulurdu. Devamını Oku »

Allah’ın eşi ve benzeri olmaması ne demektir açıklayınız

Allah’ın eşi ve benzeri olmaması ne demek kısaca açıklar mısınız Allah’ın zâtında, sıfatlarında ve yarattıklarında bir olmasına  tevhid inancı denir. Allah’ın eşi ve benzeri olmaması, Allah’ın sıfatlarında, fiillerinde ve yarattıkların tek, yalnızca bir olması yani ortağının ve yardımcısının bulunmaması anlamına gelir. Allah tektir, eşi ve benzeri olmaması ona benzeyen başka valıkların bulunmamasıdemektir. Devamını Oku »

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünün anlamı nedir

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz anlamı kısaca yazınız Bir olayın gerçek olup olmadığı belirtisinin olup olmadığına bağlıdır. Eğer, belirtisi varsa o olay vardır demektir. Hiçbir şey durduk yere yaşanmaz. Mesela, hırsızlık olayını çözmek isteyen bir polis ilk önce ufak bir delil bulmaya çalışır. Ufak delili bulunca ona bağlı olarak bu olayı çözer. Devamını Oku »

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz kısa kompozisyon

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz ile ilgili kompozisyon yazar mısınız Bir şeyin gerçekten var olup olmadığını gizli olmayan belirtilerine bakarak anlayabiliriz. Bir şey varsa o şeyi meydana getiren başka unsurlarda vardır demektir. Eğer, bir olayın belirtisi görülüyorsa o olay vardır demektir. Örneğin; Bir evden duman yükseliyorsa, o evde ateşin var olduğunu ve bu ateşin duman çıkmasına neden olduğunu anlarız. Çünkü, ... Devamını Oku »

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz ne anlama gelir

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz sözü ne anlama gelir kısaca açıklayınız Bir şeyin var olabilmesi için o şeyin olmasını sağlayan başka etmenlerde vardır. Bu etmenler sayesinde o şey meydana geliyordur. Olayın gerçekten varolup olmadığına gizli kalmayan tarafına, yani görünen belirtisine bakmak gerekir. Mesela, bir yerden duman çıkıyorsa orada ateşin var olduğunu anlayabiliriz. Ateşin olması içinde kıvılcımın var olduğunu anlayabiliriz. Devamını Oku »

Bismillahirrahmanirrahim sözünün anlamı nedir

Bismillahirrahmanirrahim nedir kısaca Türkçesi “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” anlamına gelen kelimedir. Kuranda her surenin başında bulunur. Her hayırlı işe bu sözle başlanmalıdır. Peygamberimiz “besmele ile başlanmayan her iş güdüktür yani tamamlanmamıştır” buyurmuştur. Rahman ve Rahim Allah’ın isimlerindendir. Besmelenin kısaltılışı “Bismillah” şeklindedir ki bu da “Allah’ın adıyla” manasına gelir. Devamını Oku »

Scroll To Top
shared on wplocker.com