Rab Kavramının Anlamı Nedir? Kısaca - Bilgi Yazarı

Rab Kavramının Anlamı Nedir? Kısaca


Rab Kavramının Anlamı Nedir? Kısaca Bilgi Veriniz.

Sözlükte “bir şeyi yetkinlik noktasına varıncaya kadar kademe kademe inşa edip geliştirmek” mânasındaki rab (rabb) kelimesi mübalağa ifade etmek üzere daha çok sıfat gibi kullanılır ve kelimeye hepsi de Allah Teâlâ hakkında olmak üzere “mâlik, seyyid, idare eden, terbiye eden, gözetip koruyan, nimet veren, ıslah edip geliştiren, mâbud” gibi anlamlar verilir