İlahi Kitap, Suhuf Ve Vahiy Kavramlarının Anlamlarını Araştırıp Öğreniniz - Bilgi Yazarı

İlahi Kitap, Suhuf Ve Vahiy Kavramlarının Anlamlarını Araştırıp Öğreniniz


Şimdiki Yazımızda İlahi Kitap, Suhuf Ve Vahiy Kavramlarının Anlamlarını Araştırıp Öğreniniz Konusundan Bahsedeceğiz

İlahi Kitap: Allah tarafından bazı peygamberlere Cebrail aracılığı ile gönderilen vahiylerden oluşmuş kitaplardır.

Suhuf: Suhuf kavramı, sayfa kelimesinin çoğulu olup sayfalar anlamına gelmektedir. Yüce Allah’ın (c.c.) dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail (a.s.) aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dinî emirlere ve bu emirleri içeren sayfalara suhuf denilmektedir.

Vahiy: Sözlükte “hızlı bir şekilde ve gizlice söylemek, işaret etmek, ilham etmek” anlamındaki vahiy (vahy) terim olarak “Allah’ın bir emri, bir hükmü veya bilgiyi peygamberine gizli olarak bildirmesi” demektir