Kuran’ı Kerimden Hz. Muhammed’in İnsanlar İçin Örnek Olduğunu İfade Eden İki Ayet Meali Bularak Defterinize Yazınız - Bilgi Yazarı

Kuran’ı Kerimden Hz. Muhammed’in İnsanlar İçin Örnek Olduğunu İfade Eden İki Ayet Meali Bularak Defterinize Yazınız


Kuran’ı Kerimden Hz. Muhammed’in İnsanlar İçin Örnek Olduğunu İfade Eden İki Ayet Meali Yazınız

Peygamberimiz, bizlere en güzel örnektir. Rabbimiz, birçok ayette Efendimizin bizlere örnek olduğu belirtmiştir.

“Andolsun ki, sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü ümit eden ve Allah’ı çokça anan kimseler için, Resulullah’ta güzel bir örnek vardır.” (Ahzab Suresi 21. ayet)

“Andolsun ki Allah, müminlere büyük bir lütufta bulundu; zira daha önce açık bir sapıklık içinde bulunuyorlarken onlara, kendi içlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, kendilerini temizleyen ve kendilerine Kitap ve hikmeti Öğreten bir Peygamber gönderdi” (Al-i İmran, 164. ayet)

“Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. (Kalem Suresi 4. ayet)