Meleklerin Özelliklerini Maddeler Halinde Yazınız. - Bilgi Yazarı

Meleklerin Özelliklerini Maddeler Halinde Yazınız.


Bu Yazımızda “Meleklerin Özelliklerini Maddeler Halinde Yazınız.” Konusundan Bahsedeceğiz

Melekler, “Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nûrânî varlıklardır.”

Meleklerin özellikleri:

Melekler nurdan yaratılmışlardır
Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları yoktur.
Erkeklik ve dişilik özellikleri yoktur.
Kötülüğe meyilleri ve iradeleri yoktur. Sadece Allah’ın (c.c.) emirlerini yerine getirirler.
Sürekli olarak Allah’a (c.c.) itaat ve ibadet halindedirler.
Onlar duyu organlarıyla algılanamazlar. Ancak Allah’ın (c.c.) istediği çeşitli şekillerde görünebilirler.