Peygamberimizin (s.a.v.) Düşünce Ve İfade Özgürlüğüne Verdiği Önemi Bir Örnekle Anlatınız. - Bilgi Yazarı

Peygamberimizin (s.a.v.) Düşünce Ve İfade Özgürlüğüne Verdiği Önemi Bir Örnekle Anlatınız.


Peygamberimizin (s.a.v.) Düşünce Ve İfade Özgürlüğüne Verdiği Önemi Bir Örnekle Anlatır mısınız

Peygamber Efendimiz düşünce ve ifade özgürlüğüne son derece önem veren birisiydi. Bunun en güzel örneği Bedir Savaşında esir alınan Müşriklerle ilgili yaşanan şu olaydan anlayabiliriz;

Bedir savaşında Mekkeli müşriklerden bir miktar esir alınmıştı. Ama henüz Cenâb-ı Allah esirler hakkında hükmünü bildirmemişti. Peygamberimiz (asv) bu esirlerle ilgili olarak ashabıyla istişarede bulundu. Ashabtan bazıları bunların derhal öldürülmesini teklif ederken, en yakın Müslüman akrabalarının bunu infaz etmelerini tavsiye etmişlerdi. Buna karşılık başta Hz. Ebu Bekir (ra) olmak üzere bazı sahabeler de bu esirlerin fidye karşılığında serbest bırakılmalarını teklif ettiler. Rasûlullah (asv) bu ikinci teklifi uygun buldu. Fidye ödeyemeyenlerden, okuma yazma bilenlerin Müslümanların çocuklarından onar kişiye okuma-yazma öğretmeleri istendi. Esirler Müslümanlar arasında dağıtıldı.