Tavaf, Say, Kurban Kelimelerinin Anlamlarını Sözlüklerden Bularak Defterinize Yazınız - Bilgi Yazarı

Tavaf, Say, Kurban Kelimelerinin Anlamlarını Sözlüklerden Bularak Defterinize Yazınız


Tavaf, Say, Kurban Kelimelerinin Anlamlarını Yazınız

Tavaf: Hacer-i Esved’in hizasından başlayarak Kâ’be’yi sola almak suretiyle, yedi defa Kâ’be etrafında dönmek demektir.

Say; Hac ve umre esnasında Kâ’be’nin doğusundaki Safâ ve Merve denilen iki tepeciğin arasında, Safâ’dan başlayıp Merve’de tamamlanmak üzere, yedi defa gidip gelmeye verilen addır.

Kurban: İbâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade etmektedir.